SE*Scatters Helios

Hane
SIB n – svart

Stamtavla FindUs
Stamtavla PawPeds

Flyttat till Josefins och Johans familj på Södermalm.

Födelse 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v
97 g 222 g 296 g 388 g 468 g 581 g 775 g 897 g 1091 g 1239 g 1400 g 1600 g 1739 g

Helios 12 veckor

Helios 11 veckor

Helios 9 veckor

Helios 8 veckor

Helios 7,5 veckor

Helios 6 veckor

Helios 5 veckor

Helios 4 veckor

Helios 3 veckor

Helios 2 veckor

Helios 1 vecka

Helios 0 dagar