SE*Scatters Jaffa

Hona
SIB n 09 22 – bruntabby med vitt

Stamtavla FindUs
Stamtavla PawPeds

Flyttat tillsammans med bror Pommac till Susanne med familj i Linköping.
Kastrerades 2017-05-05.

Födelse 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v
109 g 223 g 302 g 390 g 471 g 586 g 715 g 877 g 997 g 1023 g 1223 g 1388 g 1554 g

Jaffa 12 veckor

Jaffa 11 veckor

Jaffa 10 veckor

Jaffa 9 veckor

Jaffa 8 veckor

Jaffa 7 veckor

Jaffa 6 veckor

Jaffa 5 veckor

Jaffa 5 veckor

Jaffa 4 veckor

Jaffa 4 veckor

Jaffa 3 veckor

Jaffa 3 veckor

#4 2 veckor

Jaffa 2 veckor

#4 1 vecka

Jaffa 1 vecka

#4 3 dagar

Jaffa 3 dagar

#4

Jaffa 0 dagar