Ungarna i EnhetskullenKelvin, Lux, Tesla och Candela – är idag nio veckor gamla och det är nu full fart här hemma. Ungarna växer nu ordentligt och alla har nu passerat 1 kg.

Här är dagens bilder:

Kelvin, hane, SIB n 22 (bruntabby)

Kelvin 9 veckor

Kelvin 9 veckor

Kelvin 9 veckor

Lux, hona, SIB ny 24 (svartgoldenspotted)

Lux 9 veckor

Lux 9 veckor

Lux 9 veckor

Tesla, hane, SIB n 24 (brunspotted)

Tesla 9 veckor

Tesla 9 veckor

Tesla 9 veckor

Candela, hona, SIB n 24 (brunspotted)

Candela 9 veckor

Candela 9 veckor

Candela 9 veckor