De fyra ungarna i Kull #8 växer och börjar nu se ut och bete sig som små katter. De far runt och upptäcker världen. Bolådan är inte längre intressant och används knappt längre. Nu är sängen full med kattungar istället…

Bilder av 5-veckorsungarna:

#1, hane, SIB n 22 (bruntabby)

#1 5 veckor

#1 5 veckor

#1 5 veckor

#2, hona, SIB ny 24 (svartgoldenspotted)

#2 5 veckor

#2 5 veckor

#2 5 veckor

#3, hane, SIB n 24 (brunspotted)

#3 5 veckor

#3 5 veckor

#3 5 veckor

#4, hona, SIB n 24 (brunspotted)

#4 5 veckor

#4 5 veckor

#4 5 veckor